Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi' ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum. - Mierniki

Lubię to !

Polecane

Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'Ogniwo słoneczne
Ogniwa słoneczne
Zobacz gdzie kupić najtaniej !

Podobne serwisy

E-majsterkowicz -czyli majsterkowanie , inspiracje , pomysły, przydatne narzędzia.

Polecane...

Mierniki

 

Mierniki wielofunkcyjne
MPI-502 Miernik parametrów instalacji

Sonel MPI-502

MPI-502 to idealny wybór dla osób preferujących urządzenia małe i poręczne. Przyrząd pozwala na wykonywanie pomiarów: impedancji pętli zwarciowej, parametrów wyłączników różnicowoprądowych, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN61557), napięcia i częstotliwości sieci.

Sonel MPI-520

Cyfrowy miernik MPI-520 jest wielofunkcyjnym przyrządem przeznaczonym do pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień, wyłączników RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA, parametrów sieci oraz sprawdzania kolejności faz.

Sonel MPI-525

Sonel MPI-525

Miernik jest jedynym na rynku urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiającym pomiary rezystancji izolacji napięciem 50, 100, 250, 500, 1000 lub 2500V. Dodatkowo, możliwy jest automatyczny pomiar rezystancji izolacji przewodów lub kabli 3-, 4- lub 5- żyłowych przy wykorzystaniu przystawki Auto-ISO 2500.Jako jeden z nielicznych umożliwia dokładny pomiar impedancji pętli zwarcia, w obwodach L-PE w sieciach z wyłącznikami RCD bez konieczności blokowania wyłącznika (pomiar prądem 15mA, rozdzielczość 0,01).Równie specyficzną funkcją jest możliwość pomiaru rzeczywistego czasu zadziałania oraz prądu zadziałania wyłącznika RCD przy jednorazowym zadziałaniu wyłącznika.

Kyoritsu KEW 6016

Kyoritsu KEW 6016

Doskonałe urządzenie łączące w sobie wiele możliwości, m.in.: Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych, 10 funkcji pomiarowych, Automatyczne rozładowanie pojemności badanego obwodu, Pamięć pomiarów, ATT, Test kierunku wirowania faz ...

Megger MFT1552 Megger MFT1552
Megger MFT1553

Megger MFT1553

MFT1500 nie jest przeładowany skomplikowanymi funkcjami, jednakże łączy możliwości trzech podstawowych przyrządów pomiarowych elektryka. Miernik izolacji i ciągłości, Miernik pętli, Miernik wyłączników różnicowoprądowych RCD, Opatentowana skala wyświetlacza, Duży, czytelny wyświetlacz LCD posiada opatentowaną przez Meggera cyfrowo/analogową technologię, która łączy dużą szybkość skali analogowej z cyfrową stabilnością. Szybka, w kształcie łuku, logarytmiczna skala analogowa zapewnia wskazania fluktuacji wyniku.

Fluke 1653B

Fluke 1653B

1653B - kompleksowy tester dla zaawansowanych. Przyrząd ten posiada wszystkie funkcje - jednym słowem, niczego więcej nie potrzeba. Wyniki wszystkich niezbędnych pomiarów zapisywane są w jego wewnętrznej pamięci, co ułatwia ich późniejszą dokumentację. Stanowi on zatem kompletne rozwiązanie dla zawodowców - zwłaszcza dla wykonawców - i tych użytkowników, którzy chcą dysponować najlepszym dostępnym obecnie tego typu przyrządem i wiedzą jak go w pełni wykorzystać.

Benning IT 110

Benning IT 110

Wielofunkcyjne urządzenie do pomiaru instalacji do całkowitego sprawdzania oraz efektywnego szukania uszkodzeń w urządzeniach elektrycznych. Pomiar połączeń przewodów ochronnych oraz wyrównawczych z prądem kontrolnym 200mA. Pomiar rezystancji izolacji z napięciem kontrolnym 100V, 250V, 500V i 1000V. Pomiar przewodów i impedancji pętli (do wyboru bez wyzwalania RCD) z obliczeniem prądu zwarciowego. Pomiar napięcia dotykowego (bez wyzwalania), czasu wyzwalania oraz prądu wyzwalającego urządzeń zabezpieczających RCDKontrola kierunku pola wirującego w sieciach prądu trójfazowego. Sondy umożliwiające wyzwolenie pomiaru.

Mierniki do pomiaru zabezpieczeń RCD
Sonel MRP-200

Sonel MRP-200

Wyłączniki różnicowoprądowe stosowane w instalacjach jako ochrona dodatkowa podobnie jak inne elementy instalacji podlegają regularnej kontroli. Oprócz comiesięcznego testu zadziałania (wyzwalanego przyciskiem umieszczonym w wyłączniku) należy okresowo przeprowadzić kontrolę wyłącznika RCD, polegającą na pomiarze prądu zadziałania oraz czasu zadziałania wyłącznika. MRP-200 to urządzenie wszechstronne, za pomocą którego można przeprowadzić kompleksowe pomiary wszystkich parametrów wyłączników, bez względu na ich rodzaj, bowiem zapewniają pomiary wyłączników zarówno typu AC, jak i typu A i B; zwykłych i selektywnych.

Sonel MRP-201

Sonel MRP-201

Pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych wszystkich typów: AC, A, B. - pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych In =10, 30, 100, 300, 500 mA, - jednoczesny pomiar prądu wyzwalania wyłącznika IA i pomiar czasu zadziałania wyłącznika tA przy ....

Bada wyłączniki różnicowe standardowe, czułe na DC oraz selektywne; Wyznacza rzeczywisty prąd zadziałania wyłącznika RCD; Posiada tryb automatycznego pomiaru wyłączników RCD; Obudowa otoczona osłoną gumową z wbudowaną pokrywką osłony wyświetlacza; Wodo- i pyłoszczelny zgodnie z IP54...

 

Megger LRCD220 jest najnowszej generacji przyrządem łączącym funkcje pomiaru impedancji pętli (bez wyzwolenia RCD) z badaniem wyłączników RCD. Każdy przyrząd jest wyposażany w certyfikat kalibracji producenta.Pomiar impedancji pętli bez wyzwolenia wyłączników RCD; Badania wyłączników RCD od 10mA do 1000mA; Tryb automatyczny pomiaru czasów zadziałania wyłączników RCD; Pomiar impedancji pętli w układach jedno- oraz trójfazowych; Łatwa, intuicyjna obsługa; Wytrzymała, otoczona gumową osłoną obudowa z wbudowaną pokrywą; Wodo- i pyłoszczelny zgodnie z IP54.
Mierniki do pomiaru rezystancji / impedancji pętli zwarcia
MZC-200

Sonel MZC-200

Miernik rezystancji pętli zwarcia. W sieciach odbiorczych, gdzie składowa reaktancyjna impedancji pętli zwarciowej jest pomijalnie mała i wartości składowej rezystancyjnej praktycznie pokrywają się z wartościami impedancji, do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia mogą być użyte wyniki uzyskane przyrządami, mierzącymi jedynie składową rezystancyjną impedancji pętli zwarciowej mierniki serii MZC-200, które cechuje niezawodność oraz prostota użytkowania.

Sonel MZC-304

Sonel MZC-304

Miernik impedancji pętli zwarcia.

Sonel MZC-305

Sonel MZC-305

Miernik impedancji pętli zwarcia.

Sonel MZC-310

Sonel MZC-310

Miernik impedancji pętli zwarcia silnoprądowy. Orócz pomiarów w sieciach odbiorczych umożliwia - dzięki zastosowanej metodzie silnoprądowej - pomiary impedancji pętli zwarciowej z rozdzielczością 0,1 mΩ co pozwala na dokładny pomiar również w obwodach, gdzie mogą wystąpić bardzo duże wartości prądów zwarciowych w sieciach rozdzielczych i odbiorczych zabezpieczonych wyłącznikami wysokoprądowymi, gdzie możliwy jest przepływ bardzo dużych prądów roboczych, a wartości pętli zwarciowej wynoszą poniżej 0,10 mΩ i pomiar miernikami o rozdzielczości 0,01 mΩ byłby niedokładny.

Megger LRCD220 jest najnowszej generacji przyrządem łączącym funkcje pomiaru impedancji pętli (bez wyzwolenia RCD) z badaniem wyłączników RCD. Każdy przyrząd jest wyposażany w certyfikat kalibracji producenta.Pomiar impedancji pętli bez wyzwolenia wyłączników RCD; Badania wyłączników RCD od 10mA do 1000mA; Tryb automatyczny pomiaru czasów zadziałania wyłączników RCD; Pomiar impedancji pętli w układach jedno- oraz trójfazowych; Łatwa, intuicyjna obsługa; Wytrzymała, otoczona gumową osłoną obudowa z wbudowaną pokrywą; Wodo- i pyłoszczelny zgodnie z IP54.
Megger LTW325
Przyrządy do 2-przewodowego pomiaru pętli służą do zweryfikowania impedancji pętli obwodów elektrycznych będących pod napięciem, bez konieczności odłączania zasilania instalacji. Nowa seria przyrządów LTW300 oferuje rozwiązanie pomiaru 2-przewodowego, który nie powoduje zadziałania 30mA wyłączników RCD i może być stosowany dla szerokiego zakresu napięć.
Megger LTW425
Przyrządy do 2-przewodowego pomiaru pętli służą do zweryfikowania impedancji pętli obwodów elektrycznych będących pod napięciem, bez konieczności odłączania zasilania instalacji. Nowa seria przyrządów LTW300 oferuje rozwiązanie pomiaru 2-przewodowego, który nie powoduje zadziałania 30mA wyłączników RCD i może być stosowany dla szerokiego zakresu napięć.
Mierniki do pomiaru rezystancji izolacji
Sonel MIC-2500
Rezystancja izolacji jest wielkością najczęściej mierzoną podczas badań instalacji i urządzeń elektrycznych. Mierniki MIC-2500 wyróżniają się małymi gabarytami, przez co jest poręczny, ergonomiczny, natomiast dzięki szerokiemu zakresowi napięć pomiarowych znajduje zastosowanie zarówno w pomiarach rezystancji linii kablowych i transformatorów jak też silników, urządzeń elektroenergetycznych, izolacji przewodów w instalacjach, a ze względu na możliwość wyboru niskich napięć również w sieciach telekomunikacyjnych. Małogabarytowe akumulatory dużej pojemności pozwalają na długi czas pracy nie ograniczając w dużym stopniu poręczności urządzenia, zaś zastosowane zabezpieczenia nie pozwalają uszkodzić miernika podczas przypadkowego podłączenia do obiektu znajdującego się pod napięciem, ani uszkodzić przypadkowo pozostawionych odbiorników podłączonych do badanej instalacji
Sonel MIC-3
Parametry przyrządu MIC-3 są wystarczające dla wykonania pomiarów w instalacjach elektrycznych, ale również obiektów, gdzie wymagane jest napięcie pomiarowe 1000V (np. silniki elektryczne, instalacje o napięciu wyższym niż 230V).
Występująca w przyrządzie funkcja pomiaru ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych jest doskonałym uzupełnieniem możliwości pomiarowych urządzenia.
Sonel MIC-2
Cyfrowy miernik MIC-2 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych do 500V z napięciami pomiarowymi 250, 500V i zakresem mierzonych rezystancji do 2G. Dodatkowo miernik posiada możliwość pomiaru napięć stałych i zmiennych do 600V oraz niskonapięciowy pomiar rezystancji do 2000. Przyrząd charakteryzuje bardzo prosta obsługa, a także mała gabarytowo i ergonomiczna obudowa.
Cyfrowe modele MIT300, MIT310, MIT320 i MIT330 posiadają wyświetlacz cyfrowo-analogowy. Ogromne 20mm cyfry zapewniają czysty odczyt, połączone z analogową skalą w kształcie luku imitujące przyrząd analogowy, z prawdziwą analogową reakcją.;; Ekstremalnie prosty w użyciu; Osłona gumowa chroniąca obudowę; Składana osłona ochronna; Ostrzeżenie o obwodzie pod napięciem; Wodo- i pyłoszczelny wg. IP54
Fluke 1577
Multimetry z funkcją testowania izolacji Fluke 1587 i 1577 łączą w sobie funkcje cyfrowych testerów izolacji z dysponującymi pełnią możliwości multimetrami prawdziwej wartości skutecznej. Takie rozwiązanie zapewnia maksimum uniwersalności zarówno w razie konieczności rozwiązania pojawiających się problemów, jak i podczas wykonywania czynności konserwacyjnych;; Multimetry z funkcją testowania izolacji Fluke 1587 i 1577 świetnie nadają się do wykorzystania w pracy przy silnikach, generatorach, kablach i urządzeniach rozdzielczych. Fluke 1587T został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w telekomunikacji.
Fluke 1550C
Cyfrowe testowanie izolacji do 5000 V Fluke 1550B jest cyfrowym testerem izolacji, którym można testować aparaturę rozdzielczą, silniki, generatory i kable przy napięciach do 5000 V DC. Można go używać do szerokiego zakresu testów: od prostych kontroli punktowych do testów czasowych i prób na przebicie. Przechowywanie pomiarów oraz interfejs komputera PC z oprogramowaniem powoduje, że jest on idealny do konserwacji profilaktycznej. ; - Napięcia probiercze 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V
Mierniki do pomiaru uziemień
Sonel MRU-200 Sonel MRU-20

Unikalny miernik na rynku wykorzystujący wszystkie metody pomiarowe! W mierniku MRU-200 (jako jedynym na świecie) zastosowano wszystkie znane metody pomiaru rezystancji uziemień, co zdecydowanie wyróżnia go spośród innych przyrządów. Badania mogą być wykonywane metodą techniczną, również z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne), ale także metodą dwucęgową oraz udarową

.
Nowa rodzina przyrządów do pomiaru uziemień produkcji Meggera oferuje unikatowe rozwiązania dla potrzeb badań elektrod uziomów. Kompletny zestaw składający się z przyrządu, przewodów pomiarowych, sond, baterii i certyfikatu z kalibracji jest dostarczany w wytrzymałej, polipropylenowej walizce transportowej - wszystko co jest potrzebne do wykonania pomiarów jest zawarte w jednym zestawie.
Lokalizatory kabli i przewodów
LKZ-700, z jednej strony prosty i poręczny, z drugiej wszechstronny, umożliwiający szerokie wykorzystanie. Przyrząd pozwala w zależności od sytuacji, a co za tym idzie, wybranego trybu pracy nadajnika i odbiornika na odnalezienie ukrytych w konstrukcji obiektu lub ziemi elementów (np. przewodów, kabli), do których końców podłączamy sygnał z nadajnika. Poszukiwania mogą odbywać się zarówno w obwodach nieczynnych, jak i będących pod napięciem. Wybierając poziom sygnału nadajnika można optymalnie określić położenie szukanego przewodu (kabla), lub znaleźć uszkodzenie.
Automatyczny dobór czułości odbiornika upraszcza do minimum obsługę LKZ-700.
W sytuacji, kiedy trzeba dokładnie zlokalizować przewody znajdujące się pod napięciem lub zidentyfikować zabezpieczenie, a jedynie sporadycznie lokalizować trasy przewodów bez napięcia, można wykorzystać LKZ-710 - lokalizator pracujący jedynie w trybie prądowym (w instalacji znajdującej się po napięciem). W przypadku obwodów pozbawionych napięcia można użyć dodatkowego zasilania (np. akumulator 12V). Dzięki zastosowaniu nadajnika-modulatora generującego własny sygnał o specjalnie dobranej częstotliwości, dokładność znajdowania przewodów w ścianach jest nieporównywalnie wyższa, niż przy użyciu neonówki bezdotykowej.
Fluke 2042

Fluke 2042

Wszechstronny przyrząd do odnajdywania przewodów Fluke 2042 jest profesjonalnym lokalizatorem przewodów ogólnego przeznaczenia. Świetnie nadaje się do określania biegu przewodów w ścianach i pod powierzchnią gruntu, lokalizacji bezpieczników i przerywaczy w obwodach końcowych a także odnajdywania przerw i zwarć w przewodach oraz systemach ogrzewania podłogowego. Może również służyć do lokalizacji metalowych rur wodnych i grzejnych.

GEOPILOT S-10

GEOPILOT S-10

Wykrywacz GEOPILOT umożliwia lokalizację wszelkiego rodzaju rurociągów wodnych i gazowych, kabli energetycznych i telefonicznych, rur i przewodów metalowych. Urządzenie może pracować zarówno w systemie indukcyjnym, jak i galwanicznym. Jest również przystosowane do pracy w cieżkich warunkach. Doskonale nadaje się dla potrzeb geodezyjnych, w budownictwie, łączności i energetyce. Lokalizator zbudowany jest z dwóch podstawowych części, z nadajnika będącego jednocześnie wygodną walizeczką do transportu całego kompletu, oraz z rozkładanego odbiornika

Bosch PMD 10

Bosch PMD 10

Lokalizator PMD 10 wykrywa z wysoką precyzją przewodzące prąd przewody, rury lub dźwigary i ramy z metalu, jak również konstrukcje stelażu regipsów. Prostemu w obsłudze urządzeniu wystarcza tylko pięć klawiszy obsługi: włącznik/wyłącznik i cztery kolejne, za pomocą których można wybrać dźwięk sygnałowy, podświetlenie wyświetlacza i funkcje detekcji metal lub regips. Linie elektroenergetyczne są znajdowane podczas obu rodzajów detekcji. Kalibracja urządzenia następuje automatycznie.

Analizatory / Rejestratory energii elektrycznej
Sonbel PQM-701

Sonel PQM-701

Miernik jest adresowany do bardzo szerokiego grona użytkowników, którzy potrzebują kontrolować jakość energii elektrycznej przy użyciu urządzenia przenośnego. Wersja PQM-701 przeznaczona jest do wykorzystania praktycznie we wszystkich rodzajach sieci od 110V do 690V w sposób bezpośredni ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów na słupach niskiego napięcia, ze względu na łatwość podłączenia (zasilanie z mierzonej sieci). Może on pracować w sieciach jednofazowych, dwufazowych ze wspólnym N, trójfazowych gwiazdowych z i bez N lub trójfazowych o układzie trójkąta. PQM-701 znajduje zastosowanie zarówno w obszarze energetyki zawodowej, służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych jak również wśród osób prowadzących działalność usługową w zakresie analizy sieci, audytów energetycznych itp.

Fluke 345

Fluke 345

Szybsze, bezpieczniejsze i dokładniejsze wykrywanie problemów związanych z jakością energii Trójfazowe analizatory jakości energii Fluke 435 i 434 ułatwiają wyszukiwanie, przewidywanie, zapobieganie i usuwanie problemów w systemach dystrybucji energii. Te łatwe w użyciu podręczne przyrządy mają wiele funkcji znacznie ułatwiających szybkie i bezpieczne wykrywanie usterek. Uniwersalny trójfazowy przyrząd do diagnostyki: pomiar niemal każdego parametru systemu energetycznego: napięcia, prądu, częstotliwości, mocy, zużycia energii, asymetrii, harmonicznych i migotania, stanów harmonicznych oraz interharmonicznych. Umożliwia rejestrację wielu zdarzeń, takich jak: spadki i skoki, niestabilności, przerwy i nagłe zmiany napięcia. 0,1% dokładność napięć analizatora Fluke 435 oznacza pełną zgodność z normą IEC 61000-4-30 Klasa A Rejestrator danych: zapis wybranych parametrów .

Fluke 43B

Fluke 43B

Idealny przyrząd do lokalizowania problemów w jednofazowych sieciach zasilających Fluke 43B jest odpowiednim przyrządem do diagnozowania oraz usuwania problemów z jakością energii oraz ogólnych problemów związanych z pracą urządzeń. Jest łatwy w użyciu dzięki menu umożliwiającemu wybór trybów pracy. Łączy w sobie możliwości analizatora jakości energii, 20 MHz oscyloskopu, multimetru i rejestratora danych

Fluke 434

Fluke 434

Szybsze, bezpieczniejsze i dokładniejsze wykrywanie problemów związanych z jakością energii Trójfazowe analizatory jakości energii Fluke 435 i 434 ułatwiają wyszukiwanie, przewidywanie, zapobieganie i usuwanie problemów w systemach dystrybucji energii. Te łatwe w użyciu podręczne przyrządy mają wiele funkcji znacznie ułatwiających szybkie i bezpieczne wykrywanie usterek. Uniwersalny trójfazowy przyrząd do diagnostyki: pomiar niemal każdego parametru systemu energetycznego: napięcia, prądu, częstotliwości, mocy, zużycia energii, asymetrii, harmonicznych i migotania, stanów harmonicznych oraz interharmonicznych. Umożliwia rejestrację wielu zdarzeń, takich jak: spadki i skoki, niestabilności, przerwy i nagłe zmiany napięcia. 0,1% dokładność napięć analizatora Fluke 435 oznacza pełną zgodność z normą IEC 61000-4-30 Klasa A Rejestrator danych: zapis wybranych parametrów .

Fluke 435

Fluke 435

Szybsze, bezpieczniejsze i dokładniejsze wykrywanie problemów związanych z jakością energii Trójfazowe analizatory jakości energii Fluke 435 i 434 ułatwiają wyszukiwanie, przewidywanie, zapobieganie i usuwanie problemów w systemach dystrybucji energii. Te łatwe w użyciu podręczne przyrządy mają wiele funkcji znacznie ułatwiających szybkie i bezpieczne wykrywanie usterek. Uniwersalny trójfazowy przyrząd do diagnostyki: pomiar niemal każdego parametru systemu energetycznego: napięcia, prądu, częstotliwości, mocy, zużycia energii, asymetrii, harmonicznych i migotania, stanów harmonicznych oraz interharmonicznych. Umożliwia rejestrację wielu zdarzeń, takich jak: spadki i skoki, niestabilności, przerwy i nagłe zmiany napięcia. 0,1% dokładność napięć analizatora Fluke 435 oznacza pełną zgodność z normą IEC 61000-4-30 Klasa A Rejestrator danych: zapis wybranych parametrów .

Fluke 1735

Fluke 1735

Wykonuje badania obciążeń elektrycznych, testy poboru energii i ogólną rejestrację jakości energii. Rejestrator energii Fluke 1735 jest idealnym narzędziem dla elektryków i techników serwisowych, służącym do prowadzenia badań energii i rejestrowania podstawowych danych dotyczących jakości energii. Fluke 1735 jest łatwy w obsłudze dzięki kolorowemu wyświetlaczowi i załączonym czterem giętkim cęgom prądowym. Fluke 1735 rejestruje większość parametrów energii elektrycznej i harmoniczne, a także wychwytuje zdarzenia napięciowe. Użytkownicy mogą: Obejrzeć dane na ekranie lub oglądać wykresy i generować raporty, korzystając z załączonego do urządzenia nowego oprogramowania Fluke Power Log. Rejestrować energię i powiązane parametry nawet do 45 dni....

Kamery termowizyjne
Fluke TiR

Fluke TiR

Kamery termowizyjne do inspekcji budowlanych TiRx/TiR Zoptymalizowana do przeprowadzania audytów energii, prac remontowych i napraw Oferowane w przystępnych cenach trwałe kamery termowizyjne Fluke TiRx i TiR to niezbędne, niezawodne przyrządy, dostosowane przede wszystkim do: badania skorupy budynku, prac remontowych, napraw, inspekcji budowlanych - również pokryć dachowych.

Fluke TiS

Fluke TiS

Nowa kamera termograficzna Fluke TiS dostarcza zdjęcia w najwyższej jakości, jest nadzwyczaj wytrzymała i wyjątkowo prosta w obsłudze. Czy jesteś inspektorem budynków, specjalistą od ogrzewania, klimatyzacji, sanitariatów, zarządcą obiektu, specjalistą elektryki, doradcą energetycznym, dekarzem, hydraulikiem, izolatorem lub monterem okien, skaner termograficzny FLUKE to doskonałe narzędzie, które pomoże znaleźć ukryte problemy konstrukcyjne budynków, wnikanie wilgoci, straty energii, złe izolacje lub wiele innych zasadniczych problemów w instalacji elektrycznej (złe połączenia, przeciążenia etc.)

Fluke Ti9

Fluke Ti9

Wzmocniony i niedrogi przyrząd dla elektryków i techników. Dzięki kamerom termowizyjnym Fluke Ti9/Ti10 od razu uzyskasz pełen obraz sytuacji. Te wysokiej klasy, w pełni radiometryczne kamery, dostosowane do pracy w trudnych warunkach, są idealne do wykrywania problemów w szerokiej gamie sprzętu od aparatury rozdzielczej, centrów sterowania silnikami, po instalacje oświetleniowe.

Fluke Ti10

Fluke Ti10

Wzmocniony i niedrogi przyrząd dla elektryków i techników. Dzięki kamerom termowizyjnym Fluke Ti9/Ti10 od razu uzyskasz pełen obraz sytuacji. Te wysokiej klasy, w pełni radiometryczne kamery, dostosowane do pracy w trudnych warunkach, są idealne do wykrywania problemów w szerokiej gamie sprzętu od aparatury rozdzielczej, centrów sterowania silnikami, po instalacje oświetleniowe.

Fluke Ti25

Fluke Ti25

Kamera termograficzna Fluke Ti25 to idealne uzupełnienie państwa wyposażenia do wyszukiwania usterek. Ta kompletna, radiometryczna kamera termograficzna najwyższej klasy, do prac w surowych środowiskach pracy, to idealne narzędzie do wyszukiwania usterek w systemach elektrycznych, urządzeniach elektromechanicznych, wyposażeniu procesowym, systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i innych urządzeniach.

Fluke Ti32

Fluke Ti32

Kamera termograficzna o wysokiej rozdzielczości do zastosowań przemysłowych i konserwacyjnych. Standardowy obiektyw można wymienić na miejscu na opcjonalne teleobiektywy lub obiektywy szerokokątne, do optymalnego pomiaru w obszarze zastosowania. Obszerne wyposażenie umożliwia szczegółowe i znacznie ulepszone rozpoznanie, analizę i dokumentację termicznych problemów.

Flir i3

Flir i3

Flir i3 łączy wszystkie istotne parametry konieczne do dokonywania sprawnych, ergonomicznych i korzystnych cenowo pomiarów. Dzięki Flir i3 praca w 3 krokach jest jeszcze prostsza i szybsza: namierzanie - aktywacja - analiza. Kamera termograficzna Flir i3 to doskonały miernik temperatury do szybkich i precyzyjnych pomiarów punktowych w kontroli elektrycznej i budowlanej. Do precyzyjnej analizy są do dyspozycji trzy różne palety kolorów: żelazna, tęczowa i czarno-biała. Obrazy termograficzne jpg można zapisywać ze wszystkimi danymi radiometrycznymi na karcie miniSD lub bezpośrednio na komputerze przez miniport USB. Każdy obraz kontroli można następnie z łatwością analizować za pomocą dołączonego oprogramowania Quick Report. Sporządzanie sprawozdań jest możliwe również bez oprogramowania analitycznego.

Flir i7

Flir i7

Niezwykle lekka kamera termograficzna Flir i7 poszerza sprawdzoną minikamerę o precyzyjną rozdzielczość IR. Dzięki automatycznej stabilizacji obrazu ręczne ustawianie ostrości jest niepotrzebne. Flir i7 to doskonały miernik temperatury do szybkiego i precyzyjnego pomiaru punktowego w kontroli elektrycznej i budowlanej.

Flir E60

Flir E60

Modele E Flir zapewniają jakość obrazu do 320 x 240 pikseli i posiadają parametry opracowane z myślą o zastosowaniu w zapobiegawczej konserwacji oraz inspekcji elektrycznej i mechanicznej maszyn i urządzeń. Możesz mieć pewność, że urządzenia będą pracować wydajnie i bez przestojów oraz niepotrzebnych kosztów spowodowanych awarią.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Przeczytaj również

Łap okazję !

Wygenerowano w sekund: 0.34
12,454,743 unikalne wizyty
Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'