Lubię to !

Polecane

Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne
Zobacz gdzie kupić najtaniej !

Podobne serwisy

E-majsterkowicz -czyli majsterkowanie , inspiracje , pomysły, przydatne narzędzia.

Polecane...

Pytania i odpowiedzi: ..:: Energetyka

Pytania i odpowiedzi >..:: Energetyka
- Jakie wyłączniki stosuje się w KSE ?- Co oznacza skrót SCO ?- Co oznacza skrót SPZ ?- Co oznacza skrót SZR ?
- Co to jest moc naturalna linii ?- Co to jest samokompensacja linii ?- Co to takiego "przeplatanie przewodów" ?- Czy obciążalność prądowa linii jest taka sama jak przewodów tej linii ?
- Dlaczego stosuje się podwójne łańcuchy izolatorów ?- Jak rozróżnić na jakie napięcie jest dana linia elektroenergetyczna ?- Jak się objawia się zjawisko Ferrantiego ?- Jakie są sposoby uziemiania punktu neutralnego ?
- Jakie są środki ochrony przepięciowej i odgromowej w układach przesyłowych ?- Od czego zależy sprawność przesyłu ?- W jaki sposób chroni się linię przesyłową ?
- Jakie wyłączniki stosuje się w KSE ?
W polsce stosuje się głównie dwa rodzaje wyłączników: gazowe z sześciofluorkiem siarki SF6 i próżniowe.
W stacjach SN są używane wyłaczniki małoolejowe, jednak zostają wypierane przez wyłaczniki SF^ i próżniowe.
Dla napiec WN i NN stosowano do niedawna wyłączniki pneumatyczne, które obecnie zstępuje się wyłącznikami gazowymi.
Do góry
- Co oznacza skrót SCO ?
SCO czyli samoczynne częstotliwościowe odciążanie. Instalowane w stacjach SN. Ręagują na obniżanie się częstotliwości napięcia spowodowane deficytem mocy czynnej. SCO wyłącza poszczególne odbiory uszeregowane według ważności przy róznych częstotliwościach. Moc wyłączana powinna wynosić 40%-60% mocy zapotrzebowanej.
Do góry
- Co oznacza skrót SPZ ?
SPZ czyli samoczynne ponowne załączenie. Jest to proces mający na celu samoczynne przywrócenie linii do normalnej pracy po jej uprzednim samoczynnym wyłączeniu wskutek zadziałania odpowiedniego zabezpieczenia.
Do góry
- Co oznacza skrót SZR ?
SZR czyli samoczynne załaczenie rezerwy. Działanie polega na samoczynnym przełączeniu odbiorów z toru podstawowego na rezerwowy w przypadku utraty zasilania z toru podstawowego. Wyróżniamy :
rezerwę jawną - tor zasilania rezerwowego w normalnym układzie pracy nie przenosi żadnego obciążenia, jednak może zostać załączony w celu przejęcia całkowitego obciążenia.
rezerwę ukryta - źródła zasilania nie są w pełni obciążone w normalnym stanie pracy i mogą być czasowo przeciążone w wyniku przełączenia całego obciażenia na zasilanie z jednego źródła.
Do góry
- Co to jest moc naturalna linii ?
Moc czynną płynąca linią, przy której następuje samokompensacja nazywa się moca naturalną. W linii obciążonej mocą naturalną spadek napięcia powstaje na rezystancji R i jest stosunkowo niewielki.
Do góry
- Co to jest samokompensacja linii ?
Stan samokompensacji linii elektroenergetycznej prądu przemiennego występuje gdy strata mocy biernej na reaktancji podłużnej X jest równe stracie mocy biernej na susceptancji poprzecznej B, przy pominięciu małej rezystancji podłuznej R i konduktancję poprzeczną G linii.
Do góry
- Co to takiego "przeplatanie przewodów" ?
W liniach elektroenergetycznych o płaskim układzie przewodów należy wziąść pod uwagę, że indukcyjność przewodu środkowego jest większa od indukcyjności przewodów skrajnych czyli występuje niesymetria indukcyjna linii. Niesymetria ta jest zjawiskiem niekorzystnym gdyż przy symetrycznym układzie napięć źródłowych na początku linii powoduje niesymertię napięć odbiornikowych na końcu linii.
Niesymetrię indukcyjną linii kompensuje się w pewnym stopniu przez zastosowanie przeplatania przewodów. Linię dzieli się na 3,6 lub 9 sekcji i zmianę kolejności faz przy przejściu z jednej sekcji do drugiej.
Do góry
- Czy obciążalność prądowa linii jest taka sama jak przewodów tej linii ?
Nie. Podstawowym kryterium określającym obciążalność prądową samych przewodów jest temperatura dopuszczalna nagrzanego przewodu, która dla przewodów AFL wynosi 80 stopni.
Natomiast kryterium obciążalności linii są dopuszczalne zwisy przewodów w linii, wynikajace z konieczności zachowania pionowych odstępów od ziemi i krzyżowanych obiektów. Jest to więc takie obciążenie prądowe przewodów linii, przy którym ich temperatura nie przekracza temperatury dla której zaprojektowano zwisy (temp. projektowej). Od 1989 roku jako temperaturę projektową w liniach WN i NN przyjmuje się 60 stopni podczas gdy starsze linie były projektowane na temperaturę 40 stopni.

Do góry
- Dlaczego stosuje się podwójne łańcuchy izolatorów ?
W niektórych sytuacjach (tzw. obostrzenia) względy bezpieczeństwa nakazują stosowanie podwójnych łańcuchów izolatorów. Stosuje się, by wykluczyć możliwość zerwania się linii. Uszkodzenie jednego z ich nie powoduje opadnięcia przewodu.
Do góry
- Jak rozróżnić na jakie napięcie jest dana linia elektroenergetyczna ?
Napięcie znamionowe linii można wyznaczyć na podstawie ilości izolatorów w łańcuchu :
1 szt. - dla linii 110kV,
2 szt. - dla linii 220kV,
3 szt. - dla linii 400kV.
Do góry
- Jak się objawia się zjawisko Ferrantiego ?
Stan niewielkiego obciążenia, a w szczególności stan jałowy linii najwyższych napięć, prowadzi do nadmiaru mocy pojemnościowych generowanych przez słabo obciążone linie (w porównaniu do pobieranych przez nie mocy indukcyjnych). Efektem tego jest zwiększanie się napięcia na końcu linii, czasami ponad wartość dopuszczalną.
Do góry
- Jakie są sposoby uziemiania punktu neutralnego ?
Sieci WN i NN pracują ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym, natomiast sieci SN z izolowanym punktem neutralnym lub uziemionym przez dławik gaszący albo rezystor. Sieci nn zwykle pracują ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym. Wyjątkiem jest sieć 500V która pracuje z punktem neutralnym izolowanym.
Do góry
- Jakie są środki ochrony przepięciowej i odgromowej w układach przesyłowych ?
Do środków ochrony przepięciowej i odgromowej w układach przesyłowych należą ograniczniki przepięć i urządzenia osłonowe. Podstawowymi ogranicznikami przepięć są iskierniki oraz odgromniki zaworowe (iskiernikowe i beziskiernikowe).Urządzeniami osłonowymi są przewody odgromowe i urządzenia piorunochronne.
Do góry
- Od czego zależy sprawność przesyłu ?
Warunkiem maksymalnej sprawności jest równość strat podłużnych i poprzecznych mocy czynnej.
Do góry
- W jaki sposób chroni się linię przesyłową ?
Sieci wysokich napięć pracują z uziemionym punktem neutralnym. W sieciach tych przewody linii powinny być chronione na całej długości za pomocą jednego lub dwóch przewodów odgromowych, przy zastosowaniu kątów osłonowych nie większych niż: 30stopni w liniach 110kV, 20 stopni w liniach 220kV i 400kV oraz 15 stopni w liniach 750kV. Jeden przewód odgromowy powinien być połączony bezpośrednio z uziemioną konstrukcją każdego słupa i przyłączony do uziomu stacji, drugi przez przerwę iskrową, w celu unikniecia prądów indukowanych przez przewody robocze linii.
Do góry

Przeczytaj również

Łap okazję !

Wygenerowano w sekund: 0.26
12,150,897 unikalne wizyty